hit tracker

گروه آکوسولوشن(Advanced Communications Solution) متشکل از متخصصین فناوری اطلاعات از سال 1393 تا کنون با تکیه بر توان فنی، مهندسی و تسلط بر دانش روز در زمینه های مختلف صنعت فناوری اطلاعات شامل :
1-    طراحی شبکه و زیرساخت
2-    نصب و پیاده سازی شبکه
3-    نصب و راه اندازی انواع سرویس های مورد نیاز شبکه
4-    نصب و راه اندازی انواع سرویس های Open Source
5-    نصب و راه اندازی انواع سرویس های ویندوز
6-    نصب و راه اندازی فضای ابر اختصاصی
7-    نصب و راه اندازی انواع سامانه های ویدئو کنفرانس و Voip
8-    طراحی و برنامه نویسی وب سایت
9-    تامین تجیهزات و زیرساخت
آمادگی مشاوره، نصب و پشتیبانی تمامی درخواست ها و سرویس های مورد نظر شما در شبکه های سازمانی بزرگ و کوچک را دارد.