hit tracker

گروه آکوسولوشن(Advanced Communications Solution)از سال 1388 تا کنون با تکیه بر توان خود و در جهت پیشرفت و پیشبرد هر چه با شکوه تر کشور عزیزمان ایران فعالیت خود را در زمینه های مختلف صنعت آی تی در قالب تامین تجیهزات، ارائه کلیه خدمات شبکه و زیرساخت در قالب (مشاوره، طراحی و پشتیبانی مجموعه های سازمانی بزرگ و کوچک)، طراحی و توسعه وب سایت و پرتالهای اداری آغاز و تا به امروز با انجام هر چه موفق پروژه های خود و در جهت نیل به اهداف بلند مدت مشغول به فعالیت می باشد.